In Vuren wordt de afvalverwijdering uitgevoerd door de AVRI.

Sinds 1 juli 2019 wordt het restafval ingezameld via ondergrondse afvalcontainers. 

Afvalverwijdering Vuren

De meeste woningen beschikken over een blauwe, een grijze en een groene afvalcontainer.

 • Blauwe container is voor het papierafval
 • Groene container voor het GFT afval
 • Grijze container voor het plastic, drinkpakken en blik

Het afval wordt regelmatig opgehaald. Voor een overzicht kun je gebruik maken van de AVRI Afvalkalender in de AVRI app.

Voor overige afvalsoorten zijn er inzamelpunten en er kan gebruik gemaakt worden van de milieustraten in Gorinchem en Geldermalsen.

Afvalcontainers

Met ingang van 1 juli 2019 wordt het restafval niet meer via de grijze containers opgehaald.

De AVRI heeft in Vuren op diverse locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De bewoners moeten nu het restafval aanbieden bij deze containers.

Ieder huishouden heeft een milieupas waarmee de ondergrondse container kan worden geopend.
Per keer kan maximaal 20 liter afval worden aangeboden voor een prijs van €1,-.

Inzameling GFT afval

Het GFT afval kan gratis worden aangeboden via de groene container.
Het GFT afval in deze container wordt eens in de 2 weken op donderdag opgehaald.

Inzameling Oud Papier

Het oud papier wordt verzameld in blauwe containers.
Deze containers werden maandelijks opgehaald door de leden van muziekvereniging Harp en Luit.
De opbrengst was dan ook voor de clubkas van deze vereniging.

Met ingang van 1-1-2024 wordt ook het oud papier opgehaald door de AVRI.

Inzameling Plastic en Blik

In Vuren wordt verpakkingsplastic, drinkpakken en blik apart ingezameld.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de grijze afvalcontainers.
Dit afvalplastic wordt eens in de 3 weken, op vrijdag opgehaald.

Inzameling Glas

In Vuren staan op 4 plaatsen glascontainers voor het inzamelen van afvalglas.

 1. Op het Dorpsplein tegenover de Spar
 2. Kruising Beukenlaan / Mildijk
 3. Op de hoek van de Merellaan en Mildijk
 4. De Poldersekade

Inzameling Frituurvet

Bij de Spar aan de Mildijk staat een gele container voor de inzameling van oud frituurvet.

Inzameling Kleding

Oude, nog draagbare, kleding kan ingeleverd worden in de container op het dorpsplein. Deze kleding aanbieden in dichtgebonden vuilniszakken.

Milieustraten

Inwoners van Vuren mogen gebruik maken van twee milieustraten.

 1. Milieustraat De Waardlanden in Gorinchem (Boezem 3)
  Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar het afvalbrengstation in Gorinchem.
 2. Milieustraat van de AVRI in Geldermalsen (Meersteeg 17)
  Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar het afvalbrengstation in Geldermalsen.