.

In Vuren waren er tot de zomer van 2016 twee basisscholen.

De openbare basisschool ‘De Vuurvlinder’ en de Christelijke basisschool ‘Het Kompas’.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen, met name op de Vuurvlinder, is er besloten om met ingang van het schooljaar 2016/2017 De Vuurvlinder te sluiten.

Openbare basisschool ‘De Vuurvlinder’

Sluiting basisschool De Vuurvlinder

Aankondiging sluiting basisschool De Vuurvlinder

De overkoepelende organisatie van openbare basisscholen O2a5 heeft bij de gemeente Lingewaal toestemming gevraagd de school al met ingang van het schooljaar 2016/2017 te beëindigen. Het aantal leerlingen van de school zit al drie jaar onder de opheffingsnorm (65) die voor de gemeente geldt en loopt nu zelfs hard richting de 30. Het is de bedoeling dat de nieuwe leerlingen uit Vuren worden opgevangen door christelijke basisschool Het Kompas. Die school moet nog wel worden uitgebreid en omgevormd tot een brede school.

Versneld uitgevoerd

Over die plannen werd al langer gesproken, maar ze moeten nu versneld worden uitgevoerd. Bij de plannen voor de brede school is ook kinderopvang De Kinderkamer betrokken. Bert van der Lee, directeur van O2a5, over het besluit om de school op te heffen: ,,Het ministerie bekostigt de school niet meer als je structureel te weinig leerlingen hebt. Als koepel kunnen wij het wel hebben om enkele scholen in zo’n situatie toch overeind te houden. Dat zijn er nu drie. Maar er moet wel zicht op verbetering zijn. Als nu een ouder met een kleuter de school inloopt en ziet dat er nog maar één of twee leeftijdsgenootjes zijn, gaat zo’n ouder toch op zoek naar een andere school. Aan de kwaliteit van de school ligt het niet, want de scores bij de onderwijsinspectie zijn prima.

Saamhorigheid

Van der Lee vindt het opheffen van de school met name in Vuren wel verantwoord, omdat daar een groot saamhorigheidsgevoel leeft. Kinderen van uiteenlopende gezindten zitten bij elkaar op de sportclub, de kinderopvang of de buitenschoolse opvang. Samen op dezelfde basisschool zal straks dan ook geen probleem vormen. Al zijn er wel ouders die hebben aangegeven dat zij bewust voor een openbare school kiezen en straks buiten het dorp gaan zoeken naar een andere school. ,,Van der Lee: ,,Wij zullen hen daar ook bij helpen en zorgen dat ze ergens terecht kunnen.” Het is de bedoeling dat leerlingen van Het Kompas in augustus 2016 tijdelijk naar het gebouw van De Vuurvlinder gaan tot de verbouwing van Het Kompas in januari 2017 klaar is en iedereen naar de verbouwde school kan. Leerlingen van de bovenbouw hebben de toezegging dat ze in één groep kunnen blijven tot ze de school verlaten. De ouders van beide scholen zijn inmiddels geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Bron : Algemeen Dagblad 26-6-2015

Slopen bassisschool De Vuurvlinder

Begin maart 2017 is er gestart met het slopen van de gebouwen van de Vuurvlinder.

Adres oude locatie Vuurvlinder

Lindelaan 1

4214 DK

Tel : 0183 – 630419

Website : De Vuurvlinder