Tot de zomer van 2016 was Christelijke basisschool ‘Het Kompas’ een school naast de openbare basisschool ‘De Vuurvlinder’.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen, met name op de Vuurvlinder, is er besloten om met ingang van het schooljaar 2016/2017 het Kompas en De Vuurvlinder samen te voegen tot een Brede School.

CBS ‘Het Kompas’

Achterzijde Christelijke basisschool Het Kompas

Adres ‘Het Kompas’

Esdoornlaan 4

4214 DA Vuren

Tel : 0183 632 237

Website : Het Kompas