In Vuren waren er tot de zomer van 2016 twee basisscholen.

De openbare basisschool ‘De Vuurvlinder’ en de Christelijke basisschool ‘Het Kompas’.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen, met name op de Vuurvlinder, is er besloten om met ingang van het schooljaar 2016/2017 het Kompas en De Vuurvlinder samen te voegen tot een Brede School.

Verbouwing Het Kompas

Brede-school-vuren
Brede-school-vuren

Opening Brede School Vuren(30-01-2017)

Dinsdag 31 januari 2017 is de Brede School aan de Esdoornlaan in Vuren officieel geopend.  In de brede school zijn CBS Het Kompas en BSO en Peuteropvang De Kinderkamer samen onder één dak gehuisvest. “Brede scholen zorgen voor continuïteit en kwaliteit van onderwijs.

Vuren Brede School

In de brede school zetten CBS Het Kompas en BSO en Peuteropvang de Kinderkamer zich samen in voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Een volledig aanbod en een efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare ruimte zijn daarbij speerpunten. De overstap van peuteropvang naar basisschool wordt minder groot en er is meer aandacht voor individuele begeleiding.

Totstandkoming Brede School

De brede school is een vernieuwbouw van het oorspronkelijke gebouw waarin CBS Het Kompas was gehuisvest. Het gebouw is energiezuiniger gemaakt en uitgebreid met extra ruimte voor BSO en Peuteropvang De Kinderkamer. Ook de gevel van het gebouw is aangepast, zodat het pand uniformiteit uitstraalt.