Buko Vuren Bouwsystemen gaat de locatie aan de Waaldijk in Vuren verlaten. Na onderhandelingen met het Waterschap Rivierenland maakt Buko hiermee ruimte voor de dijkversterking. Buko gaat verhuizen naar…

Verhuizing Buko Bouwsystemen

Op 13 februari 2019 heeft de directie van Buko en de heemraad van Waterschap Rivierenland, in cultureel centrum De Koels, de handtekenigen gezet onder het koopcontract. Hiermee is de toekomstige verhuizing van Buko Bouwsystemen een feit. Buko moet binnen twee jaar verhuizen met als uiterlijke datum 1 januari 20121.

Herinrichting terrein Steenfabriek Heuff

Met het vertrek van Buko Bouwsystemen komt er ook ruimte voor de herinrichting van het voormalige fabrieksterrein van steenfabriek Heuff. Hierbij werkt het Waterschap samen met de gemeente West Betuwe en de eigenaar van het Heuffterrein, Klop Beheer. Eind 2019 zullen de concrete plannen gepresenteerd worden.

Bebouwing aan de Waaldijk

In de basisplannen wordt in ieder geval gesproken over bebouwing langs de Waaldijk aan de rivierzijde (buitendijkse bebouwing).

Verdere plannen betreffen een dijkpark met kleinschalige woningbouw.

Recreatiemogelijkheden Heuffterrein

Het recreatieve deel van het Heuffterrein wordt ook zoveel mogelijk behouden. Voor wandelaars en hondenbezitters komt er waarschijnlijk een natuurpark in de vorm van een Ooibos. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier, een Ooibos is dus op een natuurlijke wijze ontstaan bos langs rivieren. 

Ook wordt bekeken of de steenfabriek en de bijbehorende schoorsteen behouden kunnen blijven. Hiervoor is een grondige renovatie nodig. Met name de schoorsteen is zo vervallen dat deze bijna op instorten staat.

De oude ovens worden nu bewoond door vleermuizen.