De dijkverzwaring van de Waaldijk heeft nu de toegangsweg van de pont Herwijnen-Brakel bereikt.

De oude toegangsweg bovenaan de dijk wordt verwijderd om plaats te maken voor de dijkverzwaring.

Er is nu een nieuwe toegangsweg die te bereiken is via de Zeiving bij de Sonac fabriek. Hier steek je nu rechtdoor de Waaldijk over en slaat linksaf naar de toerit van de pont.

Deze weg loopt nu langs de hoogwaterstoep, waar de pont tijdens hoogwater aanlegt, naar de veerstoep.