Eind januari 1995 steeg het water in de Nederlandse rivieren tot recordhoogte. Ook de Waal bij Vuren bleef stijgen en naderde de bovenkant van de rivierdijk.

Een mogelijke overstroming stroomopwaarts zou het lager gelegen Vuren en Gorinchem onder water kunnen zetten. Daarom werden op 31 januari 1995 diverse steden en dorpen geëvacueerd, waaronder het dorp Vuren.

 

Evacuatie Vuren

De waterstand bij Lobith is op 31 januari 1995 gestegen tot NAP +16,63 m.

In de middag van 31 januari kondigt Commissaris van de Koningin Jan Terlouw de verplichte evacuatie aan van de 140.000 mensen uit diverse regio’s in het rivierengebied.

Het betreft:

  • De Ooijpolder (15.000 inwoners)
  • Het Land van Maas en Waal (15.000 inwoners)
  • De Bommelerwaard (40.000 inwoners)
  • De Betuwe (140.000 inwoners)

Historische beelden evacuatie regio Vuren

Samenvatting nieuwsuitzendingen

Beelden uit het rivierengebied

Ontruiming Gorinchem