De gemeente Lingewaal werd per 31-12-2018 opgeheven en gefuseerd met de nieuwe fusiegemeente West-Betuwe. Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Lingewaal staat in Asperen.

Het gemeentehuis voor de gemeente Lingewaal in Asperen bestaat uit een bestuur villa met aanbouw.
In de villa werden de raadsvergaderingen gehouden.

Gemeentehuis Lingewaal Asperen
Voormalig gemeentehuis Lingewaal

Sinds de fusie van de gemeente Lingewaal naar West Betuwe heeft de karakteristieke villa geen functie meer.
De villa is daarom door West Betuwe te koop gezet. 
Er is intussen een koper gevonden die de monumentale villa zal ontwikkelen tot starters- en senioren woningen.

De meeste grond blijft wel eigendom van de gemeente West Betuwe.
Zo blijven de muziektent, het kunstwerk en gebied met het bos en de toegang tot de speeltuin behouden en openbaar toegankelijk.

Adres

Raadhuisplein 3
4147AN Asperen