Bij koninklijk besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend.

Gemeentewapen West Betuwe

Het gemeentewapen van West Betuwe kon pas gebruikt worden nadat het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Deze overhandiging vond plaats op dinsdag 1 oktober 2019.

Het nieuwe gemeentewapen voor West Betuwe is een samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen. Tegelijkertijd verwijst zij naar de vele kastelen die West Betuwe in vroeger tijden heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren.

Heraldische omschrijving

‘Gedeeld; I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één; 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’.

Kroon en schildhouders

De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

Gemeentewapen

Het wapen is te zien op de penning van de ambtsketen van de burgemeester, daarnaast siert het de toga’s en de omslag van trouwboekjes.