Poldersekade Nieuwbouw

In 2011 wordt gestart met de nieuwbouw op de Poldersekade. Het terrein is sinds de sloop van de 12 oude woningen en een voormalige drukkerij…

Poldersekade Sloop Woningen 2008

Aan het gebied de Meent, Mildijk en Poldersekade stonden tot 2008 12 fabriekswoningen en de voormalige drukkerij van Schorel. Deze woningen werden gesloopt en zijn…