In het voor- en najaar jaar stijgt het water in de Waal door regenwater en smeltwater uit o.a. Duitsland.

Maar ook na zware regenval in de zomer (zoals in 2021) kan het water in de rivier snel stijgen.

Hoogwater in de Waal

Als het water in de Waal stijgt, dan lopen de uiterwaarden langs de waaldijk onder water. 

Het overlopen van de uiterwaarden door het hoge water zorgt voor hele mooie plaatjes met uitzicht over het water en de bomen die in het water staan.

Na het extreme hoge water in 1995 zijn de rivierdijken verhoogt. Hierdoor was de veiligheid van de dijken weer gegarandeerd.

In 2021 is een nieuwe fase van dijkverzwaring gestart om de dijken ook toekomstbestendig te maken voor waterstijgingen door de klimaatverandering. Hierbij worden sommige delen van de rivierdijk verplaatst en worden er damwanden in de rivierdijk geslagen.

Overloopgebied Hondswaard

De uiterwaarden van de Hondswaard zijn aangepast om te dienen als overloopgebied. Dit oveloopgebied wordt gebruikt om bij stijgende waterstand het water af te voeren naar waterbekkens om zo de totale waterstand van de rivier te verlagen. Hiervoor zijn in de Hondswaard twee kanalen gegraven die in de zomermaanden slechts gedeeltelijk onder water staan. Zodra de waterstand van de Waal bij Vuren gaat stijgen loopt het rivierwater naar het meer dat in de Hondswaard ligt.

Vollopen van de Hondswaard bij hoogwater