De dijkpaal in de bocht bij de nieuwe Zuidelingedijk is een herinneringscadeau ter ere van de fusie van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in het Waterschap Rivierenland.

Dijkpaal Zuiderlingedijk

Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ging begin 2005 na een fusie op in het Waterschap Rivierenland met als centrale vestiging Tiel.

Als herinneringscadeau zou er in 13 gemeenten een glazen dijkpaal, ontworpen door Hein van der Water, geplaatst worden. De dijkpaal van Lingewaal zou geplaatst worden in de bocht bij de nieuwe Zuiderlingedijk en de Nieuweweg.

Deze glazen dijkpalen konden helaas, door productieproblemen, niet gemaakt worden. Na meerdere pogingen werd daarom besloten om een stenen dijkpaal aan te bieden en te plaatsen.