Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen is er wateroverlast in het westen van het rivierengebied. Op sommige plekken staan straten en velden blank, en zijn kelders, schuren en woningen ondergelopen.

Het Waterschap Rivierenland heeft alle gemalen en extra pompen op volle kracht staan, maar kan niet voorkomen dat het waterpeil in de rivier de Linge langzaam stijgt naar historische hoogte.

Onder normale omstandigheden staat de Linge 80 centimeter boven NAP. Volgens Waterschap Rivierenland is dit vandaag het dubbele. Voor de Linge is dat hoge waterpeil bijzonder. “Op grote rivieren zoals de Maas, Waal en Rijn zien we vaker hoogwater, maar we zien maar heel zelden dat de Linge zo hoog stijgt.”