Het peilschaalhuisje in Herwijnen is het enige bewaard gebleven peilschrijverstation in Nederland.

Peilschaalhuisje Herwijnen

Het peilhuisje in Herwijnen werd in 1874 gebouwd en is tot 1 april 1989 in gebruik geweest.Toen nam de computer de registratie van de waterstanden over.

In het peilhuisje staat een peilschrijver. Een instrument, verrasssend van eenvoud. De techniek dateert uit 1926, de laatste keer dat het instrument werd aangepast.

Het is de enige nog in tact gebleven peilschrijver van het land. Mochten ooit de computers uitvallen, dan kan de peilschrijver in Herwijnen de metingen onmiddellijk overnemen.

Meer informatie over dit peilschaalhuis bij Herwijnen