Vuren had tot augustus 20212 een peuterspeelzaal genaamd Dreumeshof.

De activiteiten van de Dreumeshof zijn vanaf augustus 2012 overgenomen door de Kinderkamer.

Peuterspeelzaal ‘Dreumeshof’

Peuterspeelzaal Dreumeshof zat tot 2010 in de oude accomodatie aan de Enk achter de muziektent.
Dit onderkomen was zodanig verouderd dat renovatie niet meer rendabel was.

In de jaren daarvoor waren er al een aantal plannen om Dreumeshof te verhuizen.
Zo was er een voorstel om de voormalige brandweerkazerne te verbouwen en daar de peuterspeelzaal te vestigen.

In 2009 werden deze plannen aangepast en werd er gekeken naar sloop van de brandweerkazerne met daarna nieuwbouw van de peurerspeelzaal. Dit zou gefinancierd worden met de verkoop van de grond waar Dreumeshof op stond.

De huisvesting van Dreumeshof was intussen bijna onhoudbaar geworden. Het regewater kwam door de ramen naar binnen. Noodzakelijke reparaties konden niet langer op zich laten wachten.

Ook deze plannen hebben het niet gehaald, mede doordat er intussen plannen waren om aan de Dorpsstraat een multifunctioneel zorgcentrum te realiseren waar o.a. de peuterspeelzaal in ondergebracht zou worden.

Op 18 november 2010 werd er daarom bij de gemeente Lingewaal een sloopvergunning ingediend.

Na de sloop van Dreumeshof werd op de voormalige locatie van de muziektent een noodvoorziening geplaatst in afwachting van nieuwbouw aan de Dorpsstraat. De Kinderkamer nam de activiteiten over.

Noodgebouw Peuterspeelzaal Dreumeshof

Adres Dreumeshof

De peuterspreelzaal Dreumeshof stond aan de Enk 20a.