Vuren heeft een peuterspeelzaal ‘De Kinderkamer’ voorheen genaamd Dreumeshof.

De activiteiten van de Dreumeshof zijn vanaf augustus 2012 overgenomen door de Kinderkamer.

Peuterspeelzaal de Kinderkamer biedt verantwoord peuterspeelzaalwerk, verzorging en opvoeding aan in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop de kinderen kunnen gaan deelnemen aan het basisonderwijs.

Oude Peuterspeelzaal ‘Dreumeshof’

Peuterspeelzaal Dreumeshof zat tot 2010 in de oude accomodatie aan de Enk 20a.
Dit onderkomen was zodanig verouderd dat renovatie niet meer rendabel was.

In de jaren daarvoor waren er al een aantal plannen om Dreumeshof te verhuizen.
Zo was er een voorstel om de voormalige brandweerkazerne te verbouwen en daar de peuterspeelzaal te vestigen. 
In 2009 werden deze plannen aangepast en werd er gekeken naar sloop van de brandweerkazerne met daarna nieuwbouw van de peurerspeelzaal. Dit zou gefinancierd worden met de verkoop van de grond waar Dreumeshof op stond.

De huisvesting van Dreumeshof was intussen bijna onhoudbaar geworden. Het regewater kwam door de ramen naar binnen. Broodnodige reparaties konden niet langer op zich laten wachten.

Ook deze plannen hebben het niet gehaald, mede doordat er intussen plannen waren om aan de Dorpsstraat een multifunctioneel zorgcentrum te realiseren waar o.a. de peuterspeelzaal in ondergebracht kon worden.
Op 18 november 2010 werd er daarom bij de gemeente Lingewaal een sloopvergunning ingediend.

Na de sloop van Dreumeshof werd op de voormalige locatie van de muziektent een noodvoorziening geplaatst in afwachting van nieuwbouw aan de Dorpsstraat.

Oude Peuterspeelzaal Dreumeshof