In de weilanden tegenover Herwijnen, aan de Broekgraaf 2, stond tot 2016 het radarstation Herwijnen.

Deze radarpost werd in 1971 in gebruik genomen door de toenmalige staatssecretaris van verkeer en waterstaat M. J. Keyzer.

Dat station, in het hart van het land, hield het Luchtverkeer in het elektronisch oog, en gaf de beelden daarvan door aan Schiphol, aan Nieuw Milligen en aan Baak op de luchthaven ZuidLimburg.
Schiphol is het centrum van de luchtverkeersleiding in de luchtwegen boven ons land.
Nieuw Milligen is het militaire luchtverkeerscentrum voor regeling van militaire en burgerluchtvaart buiten die luchtwegen.

In Herwijnen stonden twee soorten radarapparatuur opgesteld.

  • De primaire radar die is aangekocht door de Rijksluchtvaartdienst
  • De secundaire radar die eigendom was van Eurocontrol.

Tot een afstand van ongeveer tweehonderdvijfenzeventig kilometer en een hoogte van vijfentwintig kilometer kunnen deze radars elk vliegtuig in de de lucht volgen.

Tot juni 2012 heeft deze radarpost dienst gedaan als radar voor de controle van het luchtruim voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).
Deze functie is nu vervallen en dus stond de radar vanaf dat moment stil.

Bronnen: Digibron, Het Kontakt

Neerslagradar verhuist naar Herwijnen

In de zomer van 2016 is de radartoren verbouwd en doet nu dienst als neerslagradar (buienradar) voor het KNMI in de Bilt.
De huidige radar installatie in de Bilt raakte steeds verder ingebouwd, en daarom werd deze verplaatst naar Herwijnen.

Buienradar voltooid

Verbouwing radartoren Herwijnen

In mei 2014 zijn de waterputten die dienden voor de koeling van de radar ontmanteld en volgestort met klei.

In april 2016 is staalconstructiebedrijf De Kok Staalbouw begonnen met het verbouwen van de toenmalige radartoren. Deze verbouwing moest de toren geschikt maken voor een nieuwe neerslagradar voor het KNMI.

Hiervoor werd eerst de oude radarinstallatie verwijderd. Daarna is de toren, van 21 meter hoog, aangepast aan de eisen van het KNMI voor het plaatsen van de nieuwe neerslagradar.

In juni 2016 werd de technische ruimte geplaatst op betonnen pilaar.

Op 28 juli 2016 werd de nieuwe radarinstallatie geplaatst op de radartoren in Herwijnen.

De werkzaamheden zijn in augustus 2016 voltooid.

Neerslagradar Herwijnen

De nieuwe neerslagradar radar in Herwijnen heeft een bereik van ca. 250 km.
Met deze radar en de buienradar in Den Helder dekt de  KNMI geheel Nederland en een deel van de Noordzee af.

In de toekomst zal er verder samengewerkt worden op dit gebied met de Belgische Meteoroligische diensten en de Deutscher Wetterdienst.

Door het plaatsen van de nieuwe radar beschikt men tevens over de nieuwste technieken die het uiteindelijke resultaat zullen verbeteren.