Eind 2012 wordt er gestart met de renovatie van de dorpsstraat en het dorpsplein in Vuren.

Het oude gemeentehuis en de (bedrijfs)woning van Tromp zijn gesloopt. Nadat het gemeentehuis op oudjaarsavond 2011 in brand was gestoken heeft men er nu voor gekozen om de panden voor de volgende oudjaarsavond te slopen.

Na deze sloop zal er aan de dorpsstraat nieuwbouw komen met woningen en bedrijfsruimte.
De opslagruimte van De Kiviet valt niet onder deze renovatie.

De sloop omvat het volgende gebied aan de Dorpsstraat in Vuren

Dorpsstraat voor de sloop

06-2011 Informatieavond Centrumplan Vuren

De gemeente Lingewaal werkt aan de ontwikkeling van het centrumplan in Vuren, aan de Mildijk en de Dorpsstraat. Er wordt nieuwbouw ontwikkeld en ook het dorpsplein krijgt een nieuw gezicht. Om de inwoners over de plannen te informeren is er op woensdag 16 juni 2011 een inloopavond georganiseerd.

Meer informatie op de site van de gemeente Lingewaal.

10-2012 Sloopvergunning verleend

Aan de Dorpsstraat en Dorpsplein staan nu nog het vervallen oude gemeentehuis.
Ook de woning en winkel van de fam. Tromp staat intussen leeg. Beide panden zullen eind 2012 gesloopt worden.

12-2012 Sloop gemeentehuis en woning Tromp

Het oude gemeentehuis en de (bedrijfs)woning van Tromp zijn intussen gesloopt. Nadat het gemeentehuis op oudjaarsavond 2011 in brand was gestoken heeft men er nu voor gekozen om de panden voor de volgende oudjaarsavond te slopen.

{gallery>layout=flow}dorpsstraat/sloop{/gallery}

06-2013 Plan Zorgcentrum afgekeurd

De raad van State heeft het centrumplan voor de kern Vuren afgekeurd. Het plan omvat nu de bouw van seniorenwoningen en een zorgcentrum. De raad van State vindt de bouwhoogte, 14 meter, te hoog en voorziet ook parkeerproblemen. Verder is het bestemmimgsplan te algemeen waardoor een andere invulling van de bestemming ook mogelijk wordt. De gemeente zal daarom het bestemmingsplan moeten aanpassen alvorens woningcorporatie Kleurrijk Wonen verder kan met de plannen.

Impressie centrumplan vuren
Bron : Het kontakt