De rivierdijk langs de Waal bij Vuren begint in Gorinchem en loopt door tot de brug van Zaltbommel (Martinus Nijhoff brug).

Deze rivierdijk kronkelt zich door het landschap. Soms dicht bij de rivier, dan weer verderweg met brede uiterwaarden.

De rivierdijk van Vuren loopt officieel van hectometer 365,5 tot 404,2 en is 4,8 kilometer lang.

Deltahoogte

De rivierdijk is na de wateroverlast van 1995, waarbij de waterstand bijna gelijk stond met de bovenkant van de dijk, op deltahoogte gebracht.

Deze deltahoogte kwam voort uit de Deltawet Grote Rivieren (1995 – 2005). Deze beschrijft o.a. dat de nieuwe overstromingsnorm voor de grote rivieren eens in de 1250 jaar moet zijn. Om dit te bereiken zijn daarom de rivierdijken verzwaard en verhoogd om toekomstige hoge(re) waterstanden te kunnen weerstaan.

Peilschaal

Ter hoogte van de Poldersekade staat aan de rivierzijde een peilschaal (peilstok) die de waterhoogte aangeeft. Normaal staat deze volledig droog in de uiterwaard. Bij hoog water zal de peilschaal de actuele waterhoogte boven N.A.P. weergeven. Op 1 februari 1995 was de waterstand van De Waal van Zaltbommel tot Vuren +7,43 N.A.P.

Verkeer over de rivierdijk

Op de rivierdijk is bijna alle verkeer toegestaan.

Aangezien de weg over de rivierdijk vrij smal is, wordt aangeraden om deze weg met aangepaste snelheid te gebruiken. Geniet van het mooie uitzicht en geef iedereen de ruimte.

Met name motorrijders worden de afgelopen jaren extra aangesproken. Er zijn nog steeds motorrijders die de rivierdijk dijk met al zijn bochten als raceparcours zien en daarmee het overige verkeer in gevaar brengen. Er loopt een campagne om motorrijders bewust te maken van het risico en de bijkomende geluidsoverlast.

Als er blijvende overlast is, wordt er overwogen om de rivierdijken in de toekomst voor motorrijders af te sluiten.