Vuren ligt in het stroomgebied van diverse rivieren.
Het dorp is direct gelegen aan de Waal. Even verderop bij Woudrichem komen de Maas en Waal samen en gaan daar over in de Merwede.
Aan de andere kant ligt, richting Asperen, de Linge. De Linge stroomt van Doornenburg naar Gorinchem en is de langste rivier van Nederland.
Al deze rivieren bieden in de zomer tal van recreatieve mogelijkheden. Er zijn mooie stranden en in de uiterwaarden lopen schapen, koeien en paarden.
Er zijn diverse wandeltochten die langs de mooiste natuurgebieden en uitzichten van dit gebied gaan.

Waterstanden

Een natuurlijke eigenschap van de rivieren zijn de steeds wisselende waterstanden. Afhankelijk van de bron van de rivier wordt het waterpeil bepaald door weersinvloeden langs het stroomgebied. Dit wisselende karakter van de rivier zorgt voor veel natuurschoon, maar kan ook, met name bij extreem hoog water, voor grote problemen zorgen.

Hoogwater bij Vuren

In de winter wil het hoge water nog wel eens voor problemen zorgen. In 1993 stond het water erg hoog, maar berucht is 29 Januari 1995 toen heel Vuren, en de omgeving, geëvacueerd moesten worden omdat de dijken bijna bezweken onder de hoge waterstand.
In totaal werden ruim 200.000 bewoners van de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard, de Nederbetuwe, de Tieler- en Culemborgerwaard en de Alblasserwaard geevacueerd.

{gallery}rivier/hoogwater{/gallery}

Naar aanleiding van deze extreme waterstand in 1995 zijn er een aantal maatregelen getroffen :

  1. Beleidslijn Grote Rivieren
    Deze beleidslijn bevat een kader voor het beoordelen van de toelaatbaarheid – vanuit rivierkundig én ruimtelijk oogpunt – van nieuwe activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren.
  2. Het Deltaplan Grote Rivieren
    Via dit deltaplan zijn de rivierdijken verhoogd. Dit plan maakte het mogelijk om deze verhoging versneld uit te voeren doordat de diverse procedures versneld werden afgehandeld.
  3. Project ‘Ruimte voor de rivier’
    Hiermee wil men d.m.v. diverse maatregelen voorkomen dat het water opnieuw zulke hoge waterstanden kan bereiken. Dit wordt gedaan door het uitgraven van diverse uiterwaarden en het verlagen van de kribben in de rivier.

Laagwater bij Vuren

De zomer van 2003 was echter weer zo droog dat de waterstand bij Vuren de laagste stand sinds zeer lange tijd bereikte. Hierdoor ontstonden brede stranden en kwamen er zelfs stranden bij die normaal onder water liggen.

{gallery}rivier/laagwater{/gallery}

Kwelwater

Kwelwater of kortweg kwel is water dat onder druk door de grond omhoog komt. Vooral als het water in de rivier hoog staat, zie je op diverse plaatsen langs de rivierdijk het kwelwater onder de dijk door omhoog komen. De hoeveelheid varieert van grote plassen tot kleine meertjes. Ook de ijsbaan in Vuren heeft last van kwelwater. Als bij vorst de rivier hoog staat, zorgt het kwelwater er voor dat het wateroppervlak rond de kwel moeilijk of helemaal niet bevriest.