Om toekomstige overstromingsproblemen te voorkomen, is Rijkswaterstaat bezig met het project ‘Ruimte voor de rivier’.

Het doel van dit project is om de doorstroming van de rivieren te verbeteren door o.a. kribverlaging en meer gebieden te gebruiken als overloop om zo bij hoog water meer wateropslag te hebben.

Door de verbeterde doorstroming zal de totale watercapaciteit van de rivieren toenemen en zal het waterpeil minder stijgen waardoor de druk op de rivierdijken ook zal verlagen.

Bomen kappen in de uiterwaarden

Bomen in de uiterwaarden belemmeren bij hoog water de doorstroming van de rivier. De afgelopen jaren zijn er daarom veel bomen en struiken in de uiterwaarden gekapt. Met name in de Hondswaard stonden veel mooie hoge bomen die in het kader van dit project bijna allemaal gekapt zijn. Dit heeft de uitstraling van dit natuurgebied wel enorm veranderd.

Overloopgebied Hondswaard

De Hondswaard is daarnaast aangepast om te dienen als overloopgebied. Een overloopgebied wordt gebruikt om bij stijgende waterstand het water af te voeren naar waterbekkens om zo de totale waterstand te verlagen. Hiervoor zijn in de Hondswaard twee kanalen gegraven die in de zomermaanden slechts gedeeltelijk onder water staan. Zodra de waterstand van de Waal bij Vuren gaat stijgen loopt het rivierwater naar het meer dat in de Hondswaard ligt.

Bekijk hier het vollopen van de Hondswaard bij hoogwater

Kribverlagingen

In de rivieren liggen kribben. Dit zijn verhogingen gemaakt van basaltblokken. Deze verhogingen zorgen er voor dat ook bij laag water de vaargeul bevaarbaar blijft. Deze kribben maken de rivier ‘smaller’ waardoor de vaargeul dieper blijft.

Deze kribben remmen ook bij hoog water, wanneer ze volledig onder water liggen, de doorstroming van de rivier af. Door de kribverlaging blijft de werking in de zomermaanden bij laag water gelijk, maar is het effect bij hoog water minder waardoor de doorstroming van de rivier beter wordt.

Het effect van de kribverlagingen zal bij hoogwater (16000 kubieke meter per seconde bij Lobith) de waterhoogte ongeveer 6 – 12 centimeter laten dalen.

In de voorgaande jaren zijn er al 200 kribverlagingen tussen Nijmegen en Tiel uitgevoerd.
Vanaf de zomer van 2013 heeft Rijkswaterstaat ruim 250 kribben in de rivier de Waal, tussen Tiel en Gorinchem, met 1 meter lager gemaakt.
Deze kribverlagingen, Kribverlaging Waal fase 3, werd uitgevoerd door Boskalis en Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. en duurde 2 jaar.

De werkzaamheden werden gestart op 19 augustus 2013 aan de kant van Zaltbommel in de Gamerensche Waard bij rivierkilometer 936. De kribverlaging van 1 krib duurt ongeveer 3 dagen. De werkzaamheden zijn eind 2014 afgerond.

Meer informatie : http://www.rws.nl/kribverlagingwaal