In 2017 is begonnen met de sloop van het voormalige basisschool De Vuurvlinder.

Deze stond sinds 2016 leeg. Op het terrein van de Vuurvlinder worden woningen gebouwd.

Vuurvlinder Vuren

Sloop De Vuurvlinder

In de onderstaande luchtfoto is het gesloopte gebied van de Vuurvlinder gemarkeerd met een rode lijn.

Sloopgebied De Vuurvlinder Vuren

Sloopwerkzaamheden Vuurvlinder gebouw

{gallery>layout=flow}onderwijs/vuurvlinder/sloop{/gallery}