Al jaren vervult de Stichting Speeltuinwerk Vuren een sociale functie binnen Vuren en Lingewaal.

Vele kinderen met hun ouders hebben de speeltuinen, die het hele jaar geopend zijn, gevonden als ontmoetingsplek, maar ook de school, Bouwdorp, Welzijn Lingewaal/West Betuwe, De Kinderkamer etc. maken hier regelmatig gebruik van.

Stichting speeltuinwerk Vuren

De stichting bestaat uit een kleine groep vrijwilligers (sinds 2016 een geheel nieuw bestuur), die zich al jaren belangeloos inzet voor de instandhouding/het beheer van de speelplaatsen in Vuren. Deze speelplaatsen bevinden zich aan de Meent, het Rozenpad en de Enk (trapveldje). De stichting zorgt ervoor dat de speelvoorzieningen veilig, aantrekkelijk, schoon en goed onderhouden blijven. Speeltoestellen worden onderhouden en gerepareerd in dien noodzakelijk, zodat kinderen op een uitdagende, veilige en toegankelijke manier kunnen spelen.

Activiteiten stichting speeltuinwerk Vuren

Ten minste een keer per jaar organiseert de stichting een activiteit. Afgelopen jaar was dit tijdens de nationale buitenspeeldag, waarbij de heropening van de speelplaats aan het Rozenpad heeft plaatsgevonden. Hier heeft de stichting een aantal speeltoestellen, afkomstig van het schoolplein van voormalig basisschool OBS De Vuurvlinder, geplaatst.

Jaarlijks wordt er deelgenomen aan diverse activiteiten, te denken aan collecteren voor Jantje Beton, Waaljutteren, Raboclubkascampagne e.d. Kortom we doen alles voor meer speelplezier!