Afvalverwijdering in Vuren

In Vuren wordt de afvalverwijdering uitgevoerd door de AVRI. Sinds 1 juli 2019 wordt het restafval ingezameld via ondergrondse afvalcontainers.  (meer…)