De werkgroep Verontruste Vurenaren heeft in oktober 2009 een initiatiefvoorstel ingediend voor de herontwikkeling van de dorpskern.

In dit initiatiefvoorstel wordt voorgesteld om een pand te bouwen voor een gezondheidscentrum, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, gecombineerd met appartementen in het centrum van Vuren.

29-10-2009 – Plan voor renovatie van de dorpskern Vuren

Het Kontakt – Plan voor renovatie dorpskern Vuren

29-01-2010

Het Kontakt – Geld voor onderzoek naar dorpskern Vuren

08-04-2010

Gemeente Lingewaal – Convenant burgerinitiatief Verontruste Vurenaren ondertekend

27-04-2010

Gemeente Lingewaal – Verslag informatieavond Vuren
Op 27 april jongstleden vond in het dorpshuis in Vuren een informatieavond plaats voor inwoners van deze kern. Tijdens deze avond gaf het bureau Akro Consult toelichting op de plannen voor het centrum van Vuren. Het verslag van deze avond kunt u hier nalezen en de presentatie bekijken.

11-11-2010 – Voortgang Burgerinitiatief Vuren

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de verbouwing van de brandweergarage en de ontwikkeling van een
appartementencomplex annex zorgcentrum aan de Dorpsstraat in Vuren.

Zodra de bouwplannen voldoende zijn uitgewerkt, kan worden overgegaan tot ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente, BM Projectontwikkeling en Tromp. Dit neemt naar verwachting nog enkele weken in beslag.

Volledige tekst van dit verslag.