In 2011 wordt gestart met de nieuwbouw op de Poldersekade.

Het terrein is sinds de sloop van de 12 oude woningen en een voormalige drukkerij gebruikt voor de jaarlijkse Oranjefeesten.

De nieuwbouw betreft seniorenwoningen (7 huur en 8 koop) en eengezinswoningen(15 huur en 10 koop).

De woningen zijn begin juli 2012 opgeleverd.

Voor dit bouwproject heeft de gemeente Lingewaal een bestemmingsplan opgesteld.

September 2011

Het bouwrijp maken van de percelen is gestart. De Poldersekade is afgesloten voor alle verkeer en de bestrating is verwijderd zodat de riolering en bekabeling aangelegd kunnen worden.

{gallery>layout=flow}poldersekade/nieuwbouw{/gallery}