In de zomer van 2015 is na zware regenval een deel van Vuren onder water gelopen.
In de nacht van zondag 30 op maandag 31 augustus heeft een groot deel van de regio te maken gehad met extreme neerslag. De kern Vuren is hierbij zwaar getroffen. Terwijl er in eerste instantie 20 mm neerslag werd verwacht, viel er uiteindelijk bijna 100 mm.

Er is toen gebleken dat de huidige afvoer van regenwater onvoldoende capaciteit heeft voor de zware buien die door de klimaatsverandering regelmatiger optreden.
Via de brandweer komt de melding dat zeker vijftig woningen in Vuren wateroverlast hebben.
Het waterschap Rivierenland heeft daarom besloten om de afvoercapciteit van regenwater rondom Vuren te vergroeten.

Inloopbijeenkomst 26 oktober 2015

Na de grote wateroverlast door de felle regenbuien op zondagavond …. is er door de gemeente Lingewaal en het Waterschap Riveierenland een inloopbijeenkomst georganiseerd om de inwoners van Vuren bij te praten over de gebeurtenissen en de plannen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Hierbij was ook ruimte voor input van de inwoners. Lees hier de factsheet voor de inloopbijeenkomst zoals opgesteld door het Waterschap.

Verbeteren van de afvoer van regenwater zomer 2016

Op maandag 11 juli start aannemer Van Gameren-Tuil met de aanleg van een drukriolering langs de Graaf Reinaldweg (N830) tussen bedrijventerrein Zeiving en de Mildijk in Vuren. 

Waterberging naast de IJsbaan september 2016

Op maandag 11 juli start aannemersbedrijf Sterk-Heukelum met werk aan de waterberging in Vuren.
Er wordt een verbinding gemaakt tussen de sloten aan weerskanten van de Petersweg. 
Naast de ijsbaan Servatius wordt een waterberging gemaakt door het afgraven van een akker.
Hiermee ontstaat een tijdelijke opslag van water en hoeft het regenwater niet allemaal in één keer afgevoerd te worden.

Zelf meehelpen met de opvang van regenwater

Om te voorkomen dat er bij regenval teveel water in het riool terecht komt, kunnen de inwoners zelf ook maatregelen nemen. Door het aanschaffen van een regenton en deze aan te sluiten op de hemelwaterafvoer van het huis wordt er per regenbui al snel per woning 200 liter water opgevangen die niet afgevoerd hoeft te worden via het riool. Als een hele straat van 30 woningen dit zou uitvoeren, dan scheelt dat dus al 6000 liter regenwater per straat.