Het Wiel van Vuren is een waterplas direct achter de Waaldijk ter hoogte van de kruising met de Zijl.

Wat is een Wiel

Een andere naam voor een Wiel is doorbraakgat, kolkgat of waai.

Een Wiel is het restant van een dijkdoorbraak. Door de kracht van het naar buiten stromende en rondkolkende water bij een dijkdoorbraak ontstaan direct achter de dijk diepe gaten.
Door deze diepe gaten was het vaak niet mogelijk om de dijk op deze plaats weer te herstellen. De nieuwe rivierdijk werd daarom vaak om het wiel heen gelegd. Direct achter deze nieuwe dijk bleef dan een kolkgat over gevuld met water.

Het Wiel van Vuren

De waterstand in het wiel wordt o.a. bepaald door kwelwater dat ondergronds uit de rivier in het wiel omhoog komt.

Bij de dijkverhoging,  in het kader van de Deltawet, is het Wiel gespaard gebleven en kan men in  Vuren nog steeds genieten van dit fraaie stukje natuurhistorisch erfgoed.

Aan de kant van de Waaldijk en ook aan de Zijl staan informatieborden met een beschrijving van de historie van het wiel en de kenmerkende zichtpunten. Het wiel zelf is niet toegankelijk.

Foto’s van het Wiel in Vuren

{gallery}wiel{/gallery}

Locatie van het Wiel te Vuren